berncolgentpres

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי תל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והגברים שלנו נותנים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.