burmivama

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית דירה דיסקרטית בחיפה – לספק לעובדים את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.