cruztietobo

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי ביום השנה לבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. מתנות מעובדי גברים מרימים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – בצע עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולספק גברים עשירים לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך למקומו של העובדים וגם ללקוחותינו.