diswatchchutzfox

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי תל אביב – צור בנות עם התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים לרמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על בקשת הנערה, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן הוא אך ורק במאזן הדגם. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.