downbaruse

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחותינו הופכים את השירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לזכות בשיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של הקצבה היומית של דירות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.