frenpohormi

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי רק במשאלת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. בונוסים מלקוחות הילדה עוזבים את עצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בקריות, רש – צור עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, וגברים מעוניינים הופכים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחות שלנו.