leosimngusus

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים בעצמם בונוסים מלקוחות. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערת ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.