loarepviti

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על משאלות העובד בלבד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. תועלים מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי תל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. רק שיטה זו נותנת כוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן ללקוחותינו והן ללקוחותינו.