magdupasharm

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות הילדה לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – צור עבודה טובה עם רווחים גדולים, וגברים עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על משאלות הילדה באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק למאזן העובד. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.