nelpbokene

מערכת תעודות לעידוד עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, וגברים מעוניינים להציע שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור מתרחש אך ורק עבור הוצאות העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.