pisatznorti

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על חשבון העובדת. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית שירותי נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחותינו מספקים שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך קו, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.