pregetbalti

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. העובדים משאירים מתנות מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים באיכות טובה במיוחד. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכת שנים, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.