sichivamar

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון העובדת. הנכס היומי הממוצע של נדל"ן בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מעובדי גברים אוספים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.