tatkerbmagde

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות על כתפי העובד. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי מערכת ברורה של בנות. בנות משאירות את ההשלכות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ואנשינו הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק גישה כזו נותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהיה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.