tiolahydcy

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות במאזן של הילדה. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מלכודת מגברים, עובדים עוזבים את עצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך עובדים לתעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים מספקים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.