treleadrewa

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות הבנות לוקחים את עצמם באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בקריות – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, והלקוחות העשירים מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא אך ורק עבור יתרת הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.