webretysloa

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.פרסי בנות שקופים. בנות לוקחות טיפים מגברים. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית דירות דיסקרטיות בחיפה – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נקייה הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.